Kun je software op basis van herroeping terugsturen?

Door LucyLG op dinsdag 17 maart 2020 07:05 - Reacties (11)
Categorie: -, Views: 2.502

Herroepingsrecht op digitale inhoud: kun je dat uitsluiten?

Er is al geregeld bij stilgestaan: het herroepingsrecht. Ook wel de wettelijke bedenktijd of het recht op ontbinding genoemd. In een nutshell betreft dit het recht van de consument om de online aankoop van een product of dienst binnen 14 dagen te ontbinden. Hoe zit dit eigenlijk wanneer je software, een e-book, muziek of een game (digitale inhoud) via een online store aanbiedt? In dit geval krijgt de consument geen fysiek product, maar het recht de digitale inhoud te downloaden en te gebruiken.

Laten we de aankoop van een game voor de Playstation als voorbeeld nemen. De consument kan de game op een materiële drager (DVD/Blu-ray) in de webwinkel of als digitale download in de Playstation store kopen. Voor wat betreft de eerste situatie is de toepasselijkheid en omvang van het herroepingsrecht duidelijk: de online verkoper van een fysiek product dient de consument het recht op herroeping aan te bieden. De bedenktijd bij producten die makkelijk kopieerbaar zijn, zoals een spel op een materiële drager, vervalt alleen wanneer de consument de (eventuele) verzegeling heeft verbroken.

Herroepingsrecht in de digitale game store

Bij de verkoop van een game dat na aankoop als download ter beschikking wordt gesteld werkt het herroepingsrecht net even anders. Het herroepingsrecht kan dan door de verkoper worden uitgezonderd. Het spel dat wordt aangeboden als download valt onder de uitzondering van de ‘levering van digitale inhoud’. Om het herroepingsrecht geldig uit te zonderen moet de webwinkel, game of app store in het bestelproces:

de consument om uitdrukkelijke toestemming vragen om het spel voor het verstrijken van de bedenktermijn direct te leveren; en
daarnaast moet de consument hebben verklaard afstand te doen van zijn of haar recht op herroeping.

Hoewel er verschillende wijzen zijn om toestemming te verkrijgen, wordt er bij ‘uitdrukkelijke toestemming’ al snel gedacht aan een checkbox die door de consument moet worden aangevinkt. De wetgever heeft met het begrip ‘uitdrukkelijk’ een aanscherping beoogd ten opzichte van het niet nader gespecificeerde toestemmingsvereiste.

Bij gebruik van een checkbox wordt de consument gedwongen om een geïnformeerde afweging te maken, en vervolgens uitdrukkelijk toestemming te geven. In de praktijk blijkt de soep niet zo heet gegeten te worden als dat die hier wordt geserveerd. De door mij gesuggereerde checkbox blijkt namelijk in de Playstation store te ontbreken. Ter illustratie de tekst, zoals weergeven in het bestelproces:

“Door [bestellen en betalen] te selecteren vraag je direct toegang tot aankoop, met dien verstand dat je geen afkoelperiode hebt waarin je je aankoop kunt annuleren. Een annuleringsformulier en verdere informatie over annulering is beschikbaar op https://www.playstation.c...ertainment-network-store/ “.

Playstation combineert het moment waarop om toestemming wordt gevraagd voor het uitsluiten van het herroepingsrecht met het moment van de definitieve bevestigingshandeling voor de bestelling. Ik noem het voor het begrip even een twee-in-één-bevestiging. Je kan je afvragen of zo’n twee-in-één bevestiging voldoende ‘uitdrukkelijk’ is. Kan de consument echt een bewuste keuze maken over zowel de bestelling als de directe levering van het spel? Wel of geen checkbox toevoegen in het bestelproces?

Overigens is de checkbox ook bij de verkoop van andere digitale inhoud (bv. e-books en muziek) niet veel voorkomend. Zo maakt ook Libris.nl gebruik van een alternatief voor de checkbox. Dit betreft pop-up melding bij het klikken op ‘ja, ga verder’ vanuit het winkelmandje. In deze pop-up melding staat het volgende:

“Let op: u bestelt één of meer ebooks! Graag uw aandacht voor het volgende: Na betaling van de bestelling, kunt u een ebook (digitaal boek) meteen op een computer of daarvoor geschikte ereader lezen. Door op "Afrekenen" te klikken ziet u af van uw herroepingsrecht en stemt u in met directe levering.U kunt een ebook (digitaal boek) dus NIET ruilen of annuleren. Weet u zeker dat u een ebook-bestelling wilt plaatsen?”

De consument kan nu kiezen voor ‘ja’ of ‘nee, terug naar het winkelmandje’, waarbij je ‘ja’ kan vereenzelvigen met een toestemmende handeling. Deze wijze van toestemming vragen is naar mijn mening ieder geval voldoende ‘uitdrukkelijk’. De consument wordt in deze situatie gedwongen om twee keer bewust te kiezen, namelijk bij de toestemming voor directe levering en de bevestiging van de order.

Kortom, de uitzondering voor digitale inhoud op het herroepingsrecht is niet aan één vorm verbonden. Je kan als webwinkel of digitale store een keuze maken bij het ontwerp van het bestelproces. Wel raad ik aan om hierbij rekening te houden met het uitdrukkelijkheidsvereiste voor wat betreft de toestemming voor directe levering. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Het gevolg van het niet geldig verkrijgen van toestemming is dat consumenten wel een beroep kunnen doen op het herroepingsrecht. Dit wil je bij aankopen als een game of ebook voorkomen.

Juridisch: Tweedehands en garantie

Door LucyLG op zondag 24 maart 2019 08:40 - Reacties (4)
Categorie: Juridische zaken, Views: 3.424

Koop, doorverkoop van tweedehands producten

Op het internet wordt regelmatig gehandeld in tweedehands producten, welke worden aangeboden aan consumenten, bijvoorbeeld via vraag en aanbod platformen dan wel via websites van de verkoper/handelaar zelf. Dergelijke verkopende partijen handelen in bepaalde gevallen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Verkopers kunnen uiteraard ook zelf particulier zijn en niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Het is in veel gevallen ook nog wel eens onduidelijk wat de identiteit is van een verkoper (een professionele handelaar of een particulier?). Vaak wordt de aankoopfactuur van het goed (van de originele winkel die het product nieuw verkocht heeft) meegegeven aan koper voor de garantie.
Voor de duidelijkheid, noem ik de oorspronkelijke winkel (waar het product nieuw is aangeschaft) hierna de ”Winkel”. De eerste koper, die een product nieuw heeft gekocht bij de Winkel “Koper 1”. Indien Koper 1 het product doorverkoopt aan een partij die het product al dan niet professioneel verhandelt via een online platform of een website de “Handelaar”. De uiteindelijke verkrijger van het product noem ik hierna de “Consument”.

De Handelaar en de Consument

Een Handelaar die producten aanbiedt en verkoopt, sluit een koopovereenkomst in de zin van de wet. Een koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een Handelaar die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (zakelijke verkoper) en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten bedrijfs- of beroepsactiviteit is wettelijk een Consument, en tussen de zakelijke Handelaar en de Consument komt een consumentenkoop tot stand (Burgerlijk Wetboek: artikel 5 lid 1 Boek 7 BW*). Een Consument heeft bij een consumentenkoop uitgebreide rechten vergeleken met een gewone koopovereenkomst. Het gaat hierbij om een aantal dwingende wettelijke rechten die de Consument beschermen.

De zakelijke Handelaar wil nog wel eens aangeven dat de originele aankoopfactuur van het product aanwezig is en dat de Consument (alleen) garantie kan claimen bij de Winkel. Het lijkt erop dat de zakelijke Handelaar hiermee garantie op het product van de hand wijst en deze verlegt naar de Winkel. Consument zou dan met de originele aankoopfactuur zich tot de Winkel moeten wenden volgens de zakelijke Handelaar.

Er is veel discussie over wat er nu geldt met betrekking tot garantie op een tweedehands product. Wat zijn de wettelijke rechten van een Consument bij een consumentenkoop i.g.v. tweedehands goederen? Hierna zal ik proberen hier duidelijkheid in te scheppen.

Indien een Handelaar met regelmaat producten of diensten levert tegen een vergoeding (welke niet symbolisch is) en deelneemt aan het economisch verkeer wordt deze aangemerkt als onderneming Onderstaande informatie is afkomstig van de Kamer van Koophandel, zie voor de bron:

https://www.kvk.nl/inschr...eria-van-een-onderneming/

Voldoe je als Handelaar aan de voormelde criteria in combinatie met de indicatoren is de Handelaar een zakelijke verkoper.

De zakelijke Handelaar is gebonden aan de regels omtrent het consumentenrecht indien deze een product verkoopt aan een Consument. Een zakelijke Handelaar kan de nakoming van de koopovereenkomst niet zonder meer van de hand wijzen (dus de garantie ook niet).
Indien een zakelijke Handelaar de Consument voor garantie naar de Winkel doorverwijst is dan in beginsel ongeldig (artikel 236 Boek 6 BW**), de zogenaamde zwarte lijst van bedingen die niet geldig zijn). De Consument heeft recht op nakoming van de koopovereenkomst conform de wet en kan zijn garantie (ook) claimen bij de zakelijke Handelaar.

Indien een Consument dat zelf prima vindt en zich vrijwillig tot de Winkel wendt ligt het anders. De Consument moet wel oppassen indien deze akkoord gaat met een dergelijke “schikking” van de aansprakelijkheid van de Handelaar. Een schikking is bijvoorbeeld het geval indien de Consument zich met een defect meldt bij de Handelaar en deze de aankoopfactuur aanneemt en de Consument akkoord gaat met deze oplossing. De Consument kan hierdoor worden benadeeld in zijn rechten. De garantie bij de Winkel hoeft niet overeen te komen met de garantie die van de zakelijke Handelaar verwacht mocht worden. Het kan dan gaan om de tijdsduur van de resterende garantie bij de Winkel bijvoorbeeld. Verder kan een Handelaar mededelingen hebben gedaan over het product, verwachtingen hebben geschept, welke een Consument meer kunnen opleveren dan bijvoorbeeld wat nog van de Winkel verwacht mag worden. De omstandigheden van het geval zijn hier van belang.
De zakelijke Handelaar die tweedehands producten verkoopt kan dus gehouden worden garantie te bieden. Het soort, de duur van de Garantie kan anders zijn. Het ligt eraan wat de Consument mocht verwachten van het product en de gedane mededelingen. De zakelijke Handelaar is gehouden een conform product te verkopen en de Consument heeft recht op een zekere garantie die in lijn in met de mededelingen van de zakelijke Handelaar en wat de Consument redelijk mocht verwachten onder de omstandigheden (prijs, staat van het product speelt een rol).
Het kopen van een tweedehands product tegen een lage vergoeding schept nu eenmaal een ander verwachtingspatroon welke bepaalt of een product voldoet aan de conformiteitseisen van een consumentenkoop.

Conclusie 1

De Consument die tweedehands producten koopt heeft in beginsel garantie. Een zakelijke Handelaar kan niet zonder meer de garantie afwijzen en de Consument naar de Winkel sturen. Er dient voor de duur van de garantie van de Handelaar te worden gelet op de omstandigheden van het geval en wat er verwacht mocht worden. Een koopje is iets anders, dan kan er beargumenteerd worden dat er geen garantie is. Er is geen zwart/wit antwoord helaas,

Wat geldt er met betrekking tot het overdragen van de aankoopfactuur van de Winkel aan de Consument door de Handelaar?

In beginsel geldt dat garantie van de Winkel op producten overgedragen wordt indien het goed doorverkocht wordt (artikel 251 lid 1 Boek 6 BW***). Veel Winkels sluiten in hun algemene voorwaarden de overdracht van garantie ook niet uit.

Garantie is een kwalitatief recht welke automatisch mee overgaat indien het product wordt overgedragen (onder bijzondere titel).

De Consument kan met de aankoopfactuur naar de Winkel stappen en de garantie claimen die Koper 1 nog zou hebben c.q. kunnen claimen. De naam op de factuur speelt hierbij geen rol. Diverse online winkels hebben ook aangegeven hier geen issue van te maken en dat het regelmatig voorkomt dat een Consument met een aankoopfactuur komt waarom een andere naam staat dan de Consument die de garantie claimt. Er valt hier ook goed te verdedigen dat het voor een gerenommeerde Winkel ook onverstandig is om geen garantie te geven aan een dergelijke derde Consument, gezien dat nadelig is voor het vertrouwen dat een Consument wellicht kan hebben in dergelijke Winkels.

Conclusie 2

De garantie kan worden overgedragen. Het recht gaat mee over bij levering van het tweedehands product in beginsel.

Wat geldt er voor een verkoop van tweedehandsproducten door een particulier aan een andere particulier/Consument?

Gezien de lengte van de blog zal ik dit in een nieuwe blog behandelen. To be continued!

_________________________________________________________________________________
Verwijzingen wetsartikelen:

* https://wetten.overheid.n...z=2019-03-16&g=2019-03-16

** https://wetten.overheid.n...z=2015-06-19&g=2015-06-19

*** https://wetten.overheid.n...z=2015-06-19&g=2015-06-19

Juridisch: Enig aandeelhouder: KvK

Door LucyLG op donderdag 21 februari 2019 19:35 - Reacties (7)
Categorie: Juridische zaken, Views: 2.979

Enig aandeelhouder zijn van een BV en privacy

Indien een BV een enig aandeelhouder heeft wordt dat vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De aandelen in een werk-BV kunnen door een persoonlijke holding BV worden gehouden. De aandelen kunnen ook 100% in privé worden gehouden. In beide gevallen ben je als enig aandeelhouder geregistreerd bij de KvK.

Het is dan vrij eenvoudig voor iedereen om deze enig aandeelhouder in het handelsregister van de KvK op te zoeken. Over deze enig aandeelhouder wordt vaak in de KvK diverse persoonsgegevens vermeld, zoals namen, adressen, geboortedatum, afkomst etc.

Indien enige privacy gewenst is i.v.m. vertrouwelijkheid en/of een ander legitiem belang om welke reden dan ook, kun je een aandeel in de werk-BV aan een andere entiteit cq persoon overdragen. Er is dan geen sprake meer van een enig aandeelhouder en er zal in de KvK geen gegevens worden opgenomen van deze aandeelhouder. Op dit moment werkt dat nog wat betreft de KvK en de openbaarheid.

Met dit alles bedoel ik uiteraard een legitiem doel en het is geen advies of middel om in strijd met wetgeving te handelen. Je bent voor de autoriteiten nimmer onzichtbaar en men dient te voldoen aan de wet uiteraard.

Een aandeel aan jezelf in privé uitgeven, naast een persoonlijke holding, lijkt mij wellicht wat onhandig. Er zijn dan twee aandeelhouders die min of meer hetzelfde zijn en er kan verwarring ontstaan tussen de twee aandeelhouders. Ik vind dat praktisch gezien denk ik onverstandig zeker indien je ook nog eens bestuurder bent. Dit is een lastig verhaal om hier volledig uit te leggen. Ook fiscaal zou hier een risico aan kunnen zitten.

Ik denk dat een winstrechtloos aandeel aan partner of kind een prima oplossing kan zijn. Een aandeel overdragen aan een stichting administratiekantoor die certificeert (STAK) kan ook maar is wat complexer. Sowieso dient er goed in de statuten of overeenkomst opgenomen te worden wanneer het aandeel aan jouw holding moet worden aangeboden, in alle gevallen. Deze constructie(s) levert/leveren een meer helder beeld op mijns inziens. Ik zou goed onderscheid aanraden in deze. Een dergelijk winstrechtloos aandeel is niet veel waard en dus heb je evt nu of later minder problemen met overdracht (ook fiscaal schenking etc, dit is niet mijn expertise want dit is een fiscaal onderwerp). Een STAK is een uitgebreidere operatie die aanzienlijke kosten kan meebrengen en verder niet perse noodzakelijk hoeft te zijn. De omstandigheden bepalen de juiste route ook.

Het centraal aandeelhoudersregister

Er zijn nu voorstellen om een centraal (digitaal) aandeelhoudersregister aan te leggen waarin alle aandeelhouders worden vermeld, dus een volledig overzicht. Het zal waarschijnlijk geen openbaar register worden en alleen voor instanties zoals de Belastingdienst en beroepsgroepen als notarissen toegankelijk worden.

Naam holding en privacy

Verder raad ik in bepaalde gevallen aan om als naam van een persoonlijk holding niet direct je eigen naam te gebruiken indien je vertrouwelijkheid wenst en niet wil dat iedereen zo jouw gegevens uit de KvK kan halen (zeker personen die hier geen enkel belang bij hebben worden hiermee enigszins op afstand gehouden). Dit wordt vaker gedaan maar het is geen standaardpraktijk. Je noemt je holding bijvoorbeeld niet J. de Wit Holding maar iedere andere fantasienaam die niet reeds gebruikt wordt (ligt eraan of het mag of niet).

Verder kan je in het handelsregister van de KvK wel op adres alleen zoeken, dus geheel onvindbaar zal je wellicht niet worden, maar een degelijke oplossing kan het wel bieden.

In geval van bovengaande dien je je goed te laten adviseren door een notaris en een belastingadviseur!

Juridisch: Ondernemers vragen

Door LucyLG op woensdag 20 februari 2019 00:42 - Reacties (5)
Categorie: -, Views: 2.022

Het volgende onderwerp ga ik iets meer ingewikkeld maken. De rechtsvorm BV zie ik geen vragen en dus neem ik aan dat men er wellicht geen behoefte aan heeft.

Ik begrijp dat op internet alles te vinden is maar juist de specifieke lastige kwesties wil ik graag over schrijven. Een antwoord op een specifiek geval vind je niet op internet zondermeer.

Indien er vragen zijn of suggesties graag!

Juridisch: Rechtsvorm: de BV

Door LucyLG op vrijdag 15 februari 2019 06:06 - Reacties (3)
Categorie: -, Views: 1.715

Hierbij een zeer algemene samenvatting van de BV. Stel gerust vragen want er kunnen boeken geschreven worden over de BV! Zie het als een working document.

Juridisch: de BV

Indien je een bedrijf opricht kan je kiezen voor een BV als rechtsvorm. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ofwel een BV is een rechtspersoon, een juridisch zelfstandige entiteit. Dit betekent dat er sprake is van een entiteit met een eigen vermogen en aansprakelijkheid. Een BV kan als zelfstandige entiteit optreden in het handelsverkeer.

Structuur van de BV

Een BV bestaat minimaal uit een bestuur en een aandeelhoudersvergadering. Het bestuur van de BV en de aandeelhouder kunnen een en dezelfde persoon zijn. Bij kleine BV’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (DGA).

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de BV/onderneming. Het bestuur vertegenwoordigt de BV. In beginsel is iedere afzonderlijke bestuurder zelfstandig bevoegd de BV te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid kan worden beperkt. Let wel het volledige bestuur van een BV is te allen tijde bevoegd de BV te vertegenwoordigen (tenzij…bijvoorbeeld in geval van een faillissement).

RvC

De BV kan andere organen hebben zoals een raad van commissarissen (RvC). Een RvC houdt toezicht op het bestuur en de onderneming.

Aandelen

Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen die worden gehouden door een of meerdere aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering is in beginsel de hoogste macht bij een gewone BV. De aandeelhouders zijn niet zozeer de eigenaars van de BV, maar daar is discussie over.

Statuten

De statuten zijn de handleiding van de BV, echter kunnen aandeelhouders aanvullende afspraken maken in een aandeelhoudersovereenkomst.

Oprichting

Voor de oprichting van een BV moet je naar de notaris. De notaris stelt de notariële oprichtingsakte op met daarbij de statuten. De notaris verzorgt de inschrijving van de BV in het Handelsregister. Totdat dit gebeurd is, bent je persoonlijk aansprakelijk. Verder moet je minstens 1 eurocent als startkapitaal in de vennootschap storten. Dit kan met geld, maar ook in natura.

Al vóórdat de BV is opgericht, kun je een onderneming voeren. Als de notaris bezig is met de voorbereiding voor de oprichting kun je met een BV i.o. (in oprichting) naar buiten treden.
Maak uw zakenpartners duidelijk dat u handelt namens de BV in oprichting. De contracten in deze fase zijn namens de BV in oprichting gesloten. De BV dient deze later te bekrachtigen. Indien dat niet gebeurt blijf je persoonlijk aansprakelijk.

Wat is een flex-BV?

Een flex-BV is net als een reguliere BV. In 2012 werd het makkelijker om een BV op te richten door de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Vandaar de term ‘flex-BV’. Diverse wettelijke verplichtingen zijn met deze wet komen te vervallen, en als belangrijkste het minimumkapitaal.

Aansprakelijkheid

In beginsel betekent dat de uiteindelijke eigenaar natuurlijk persoon van de BV, de aandeelhouder of de DGA niet met zijn privévermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden. Uitzonderingen zijn er wel.

Vrijwillig kan je aansprakelijk zijn voor de schulden van de BV, bijvoorbeeld indien je als DGA een lening aangaat met de bank kun je mee tekenen voor aansprakelijkheid in privé. Indien de BV de verplichtingen jegens de bank niet nakomt kan de bank je in privé aanspreken tot nakoming.
Je kan ook onvrijwillig persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de BV. Bijvoorbeeld indien je als bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt in de volgende gevallen (niet-limitatief)
• Als de BV verplichtingen aangaat en wist dat de BV hieraan niet kan voldoen.
• Als de BV verplichtingen aangaat en wist dat de BV in de toekomst deze niet zal kunnen voldoen.
• De Belastingdienst niet op tijd wordt ingelicht dat de BV de belastingen en premies niet kan betalen.
• De belastingen en premies niet kunnen worden voldaan door onbehoorlijk bestuur in de 3 jaar voor de melding aan de Belastingdienst.
• De BV failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren. Onbehoorlijk bestuur wordt vermoed bijvoorbeeld indien de jaarstukken niet zijn gedeponeerd of te laat zijn gedeponeerd en bij het schenden van de wettelijke administratieplicht.
• Als de BV uitkeringen doet welke de BV in gevaar kunnen brengen (strijd met de uitkeringstoets).

Als je alleen aandeelhouder bent, dan is je aansprakelijkheid in beginsel beperkt tot het bedrag van de storting op je aandelen. Echter zijn hier uitzonderingen op.

Uitkeringstoets bij onttrekken van gelden aan de BV

De Ava kan een besluit nemen tot uitkering van de winst. De Ava mag een dergelijk besluit slechts nemen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden (de balanstest). De statuten kunnen de bevoegdheden, bedoeld hiervoor, beperken of toekennen aan een ander orgaan.
Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs kan of behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (liquiditeits- of uitkeringstoets).

Het voortbestaan van de onderneming mag niet in gevaar komen en de schuldeisers (stakeholders) moeten betaald kunnen worden. De toetsingsperiode of de BV na de uitkering nog aan haar lopende verplichtingen kan voldoen wordt weleens op een jaar aangehouden maar mijns inziens is dit geen goede maatstaf, het bestuur moet aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordelen welke verplichtingen er zijn en een toetsingsperiode van een jaar heeft nul waarde indien het bestuur weet dat er verplichtingen zijn die dat jaar te buiten gaan.

Een bestuurder die overgaat tot een uitkering terwijl dat achteraf niet verantwoord was, kan hoofdelijk aansprakelijk zijn. Een aandeelhouder kan ook aansprakelijk zijn indien deze bekend was met de verplichtingen van de BV (zeg maar op grond van de uitkeringstoets ook tot een andere conclusie had moeten/kunnen komen en kan zich niet zonder meer verschuilen achter de balanstest).

Jaarrekening deponeren

De BV moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij KvK. Dit dient binnen een bepaalde termijn na einde van het boekjaar te gebeuren. Welke gegevens je moet deponeren hangt af van de omvang van de BV.

Belastingen bij de BV

De BV brengt vaak ook hogere kosten met zich mee hierbij moet je denken aan:
- Accountantskosten i.v.m. opstellen van de jaarrekening
- Boekhoudkosten
- Verzekeringen zoals beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid
Als DGA welke 100% van de aandelen houdt of een bestuurder die minstens 5% van de aandelen van de BV houdt is er een issue. Dan heb je een 'aanmerkelijk belang'. Die belanghouder betaalt inkomstenbelasting over zijn fictieve loon en eventueel dividendbelasting. Het is relatief duur om salaris op te nemen uit een BV, een dividenduitkering is belastingtechnisch goedkoper. De Belastingdienst staat echter niet toe dat u geen of heel weinig loon krijgt. Uw loon moet marktconform zijn, met een minimumjaarsalaris van 45.000 euro (gebruikelijk loonregeling). Over de winst van de BV wordt vervolgens vennootschapsbelasting betaald.

Indien een BV nog geen of weinig winst maakt zijn er uitzonderingen op de gebruikelijk loonregeling. Wat je niet hebt kun je ook niet uitkeren…

Bestuurder BV & sociale zekerheid

Een bestuurder behoeft in beginsel geen arbeidsovereenkomst te hebben met de BV. Als je bestuurder bent van een BV kun je ook werkzaam zijn op basis van een managementovereenkomst. Die managementovereenkomst wordt dan door de bestuurder gesloten met de BV.

Als DGA ben je werknemer voor de sociale verzekeringen. Behalve als:
• je 50% of meer van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering hebt (eventueel samen met uw echtgenoot);
• je met je directe familieleden tweederde of meer van de aandelen bezit;
• je niet tegen je wil ontslagen kan worden.
In dit geval val je niet onder de werknemersverzekeringen en moet je je wellicht zelfstandig verzekeren.

BV verkopen

Als je de BV wilt verkopen, dan verkoop je meestal de aandelen, of je verkoopt de assets van de onderneming (machines, inventaris etc.) uit de BV. Bij aandelenverkoop betaalt de DGA inkomstenbelasting over de opbrengst (indien deze geen BV is). Als je de onderneming uit de BV verkoopt, dan betaalt de BV vennootschapsbelasting over de (boek)winst. Als de aandeelhouder van de verkopende BV zelf een BV is, dan betaalt deze holding (of moeder) in principe geen belasting over de opbrengst als zij 5% of meer van de aandelen bezit.

Holding en stamrecht-BV

Een holding is een BV die de aandelen van een andere BV bezit. Je kan deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van je ondernemersrisico. Hier is veel over te zeggen. Pensioen in eigen beheer is wat problematischer geworden.