Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Eenmanszaak: Personeel aannemen

Door LucyLG op maandag 11 februari 2019 00:03 - Reacties (14)
Categorie: -, Views: 3.605

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een economische activiteit van een natuurlijk persoon die een onderneming drijft. Dit betekent dat er maar één persoon eigenaar is en verantwoordelijk is voor het bedrijf en het beleid.

Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, dit houdt in dat er voor de eigenaar van de onderneming juridisch geen onderscheid gemaakt wordt tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen (fiscaal gezien is er wel een onderscheid).

In geval van faillissement betekent dit dat de eigenaar in privé failliet gaat. Dit is een groot verschil ten opzichte van bijvoorbeeld een BV.

Een eenmanszaak heeft een zekere eenvoud. De eigenaar registreert de eenmanszaak bij het handelsregister van de KvK en de onderneming is daarmee snel en makkelijk opgericht.

De KvK inschrijving is voor een onderneming verplicht maar indien je niet inschrijft wil dat niet zeggen dat je geen onderneming hebt.

Wanneer ben je een ondernemer?

De KvK gebruikt in beginsel drie criteria om te bepalen of je een onderneming hebt. Deze sluiten aan bij de criteria die de Belastingdienst gebruikt om te bepalen of je BTW-plichtig bent.

- Je levert goederen of diensten
- Je vraagt hier een meer dan symbolische vergoeding voor
- Je neemt deel aan het (normale) economische verkeer

Je kan je dan inschrijven bij de KvK. Echter, je moet wel rekening houden met de volgende aanvullende criteria welke tevens bepalen of je een onderneming hebt:

- Investeringen: werk je zelf in het bedrijf en neem je personeel in dienst? Of koop je spullen voor
je onderneming? Dit zijn duidelijke indicaties dat er een onderneming wordt uitgeoefend.
- Regelmaat: als je regelmatig werkzaamheden uitvoert of een grote eenmalige activiteit
organiseert dan wijst dit op het hebben van een onderneming.
- Opdrachtgever: als je het hele jaar maar voor 1 opdrachtgever werkt dan lijkt het er meer op dat
je in loondienst bent en dus geen onderneming uitoefent (in beginsel).
- Zelfstandigheid: als ondernemer bepaal je hoe en wanneer je werk verricht. Ook als je je laat
inhuren door een opdrachtgever.

Voor- en nadelen van een eenmanszaak

De eenvoud en de belastingvoordelen zijn de belangrijkste voordelen van een eenmanszaak. Als de Belastingdienst je als ondernemer erkent (én je voldoet aan het urencriterium), dan heb je meestal de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling toe te passen. Starters kunnen ook profiteren van startersaftrek.

Het belangrijkste nadeel van een eenmanszaak is dat je als ondernemer met je privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is wellicht je partner ook financieel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Met huwelijkse voorwaarden kun je dit vaak voorkomen. Sinds 2018 is de regelgeving omtrent gemeenschap van goederen veranderd maar dit betekent niet automatisch dat een partner geheel gevrijwaard is voor risico’s. Indien tijdens het partnerschap een onderneming in de vorm van een eenmanszaak wordt gedreven is er toch een risico van aansprakelijkheid voor schulden.

Personeel

Een eenmanszaak betekent niet dat maar één persoon in de onderneming mag werken. De eigenaar mag best personeel in dienst nemen, zolang hij maar de enige eigenaar van de onderneming is. Zijn er twee of meer eigenaren dan is er sprake van een vergelijkbare rechtsvorm, namelijk de vennootschap onder firma (VOF). Indien er meerdere eigenaren zijn is het verstandig hierover afspraken te maken door middel van een VOF overeenkomst.

Van eenmanszaak naar BV

Het is mogelijk om van een eenmanszaak een BV te maken. Redenen om dit te doen zijn: minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscale voordelen, financiering, het spreiden van risico’s of om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen. Het grote verschil is dat na een omzetting de BV de onderneming drijft. Er zijn verschillende manieren om een eenmanszaak om te zetten in een BV, echter automatische omzetting is juridisch niet mogelijk (fiscaal is dat anders geregeld). Ik ga hier in het topic over de BV nader op in.

Verder is het belangrijk om rekening te houden met een toekomstige omzetting naar een BV. Indien je als eenmanszaak bijvoorbeeld meerdere duurovereenkomsten hebt gesloten kan je die vaak niet zomaar overdragen aan de BV zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt (toestemming van de andere partij).

Als ondernemer met een eenmanszaak is het van belang dat je goede voorwaarden hanteert waarbij de mogelijkheid om contracten over te dragen aan de BV welke door de eenmanszaak worden gehouden is geregeld. Je wilt wellicht voorkomen dat de conversie naar een BV de beperking heeft dat de contracten niet kunnen worden overgedragen (en kunnen worden beëindigd).

Ook fiscaal kan een conversie gevolgen hebben en is het belangrijk hier fiscaal advies bij te zoeken.

De eenmanszaak en werken als ZZP'er

De eenmanszaak is een veelgebruikte vorm om te werken als ZZP'er. Je kunt echter ook werken als ZZP'er middels een BV.

Het werken als ZZP'er heeft in beginsel met name fiscale impact indien er het vermoeden ontstaat dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband (loondienst). De Belastingdienst heeft strenge criteria hiervoor gesteld. Ik ben geen Belastingadviseur maar het volgende kan ik wel melden.

Het kan duidelijk zijn dat er geen sprake is van een dienstverband indien je als ZZP'er steeds verschillende opdrachten voor diverse partijen verricht. Echter indien dat niet zo is en je als ZZP'er voornamelijk werkt voor dezelfde opdrachtgever is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen in een overeenkomst. zoals de DBA overeenkomst welke in lijn is met de vereisten van de Belastingdienst. Modellen zijn online te vinden op de site van de Belastingdienst. Handhaving is naar mijn weten momenteel opgeschort tenzij er sprake is van kwaadwillendheid.

De Belastingdienst kan een samenwerking als ZZP'er aanmerken als een (verkapt) dienstverband indien er (i) persoonlijke arbeid wordt verricht, (ii) loon wordt ontvangen en/of (iii) er gehoor wordt gegeven aan gezag. Indien een van deze aspecten ontbreekt is er in beginsel geen dienstverband en ben je een ondernemer/ZZP'er. Echter is dit geen zekerheid want ook de jurisprudentie geeft hier nadere invulling aan. Indien de Belastingdienst het werk aanduidt als een dienstverband (loondienst) dan moeten de opdrachtnemer en de opdrachtgever alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen over de vergoeding.

Om misverstanden te voorkomen is het goed om een DBA overeenkomst te sluiten (DBA staat voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties).

Gezien de fiscale aspecten hiervan niet mijn expertise zijn is voorgaande een initiële outline, voor advies raad ik aan een adviseur te raadplegen.

Tenslotte

Voorgaande is een indicatie van factoren waar je mee te maken krijgt als ondernemer met een eenmanszaak. Het is goed mogelijk dat persoonlijke omstandigheden in een individueel geval een andere uitkomst kunnen hebben. Indien je dat vermoedt stel gerust je vragen in de comments!

Juridisch | Vragen | Onderneming | Recht | Bedrijf: Juridisch : de eenmanszaak

Volgende: Juridisch: Rechtsvorm: de BV 02-'19 Juridisch: Rechtsvorm: de BV
Volgende: Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Inleiding 02-'19 Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Inleiding

Reacties


Door Tweakers user vanaalten, maandag 11 februari 2019 16:58

Je noemt duidelijk wat het nadeel is van een eenmanszaak (aansprakelijkheid), maar ik mis een beetje het grote nadeel van een BV: waarom zou ik niet blindelings een BV beginnen? Ofwel, wat heeft een eenmanszaak voor voordeel boven een BV?

Verder: nederlandstalig, dus ik gok dat dit voor Nederland geldt - of is dit alles ook voor België van toepassing?

Door Tweakers user BadpunK, maandag 11 februari 2019 19:10

Ook mis ik iets in het verhaal omtrent freelancer en/of ZZP-er. Dergelijke termen zijn ook vaak gelieerd aan een eenmanszaak.

Door Tweakers user LucyLG, maandag 11 februari 2019 19:28

vanaalten schreef op maandag 11 februari 2019 @ 16:58:
Je noemt duidelijk wat het nadeel is van een eenmanszaak (aansprakelijkheid), maar ik mis een beetje het grote nadeel van een BV: waarom zou ik niet blindelings een BV beginnen? Ofwel, wat heeft een eenmanszaak voor voordeel boven een BV?

Verder: nederlandstalig, dus ik gok dat dit voor Nederland geldt - of is dit alles ook voor België van toepassing?
De BV komt nog aan de orde. Direct een BV starten kan wel maar fiscaal kan dat nadelig zijn indien je nog geen grote omzet hebt, een eenmanszaak heeft nog bepaalde fiscale voordelen, zie de starters en ondernemersaftrek..Een BV kan duurder uitpakken.

Het Belgische recht kan ik niet over adviseren. Ik vermoed wel dat het niet volledig anders zal zijn juridisch maar de fiscale aspecten kunnen wel volledig anders uitpakken en heb ik geen kennis van. Indien je een Belgisch paspoort hebt en in Nederland woont en hier je eenmanszaak inschrijft en in Nederland werkt zal er geen verschil zijn. Maar in andere gevallen wellicht wel.

[Reactie gewijzigd op maandag 11 februari 2019 20:14]


Door Tweakers user LucyLG, maandag 11 februari 2019 19:29

BadpunK schreef op maandag 11 februari 2019 @ 19:10:
Ook mis ik iets in het verhaal omtrent freelancer en/of ZZP-er. Dergelijke termen zijn ook vaak gelieerd aan een eenmanszaak.
Dank voor je vraag. Ik zal dit toevoegen aan mn post!

Door Tweakers user smurfinmark, dinsdag 12 februari 2019 09:20

Ik mis nog een voordeel van de aansprakelijkheid van je prive-vermogen:

De mogelijkheid om krediet aan te trekken.

Nu is dit uiteraard niet zonder risico zoals je zelf benoemt hebt, maar bij een verder lege BV is al moeilijk om standaard leveranciers krediet te krijgen.

Wanneer je je prive-vermogen als onderpand hebt zal net name een bank veel sneller krediet verstrekken.

Door Tweakers user ExtendedCaesar, dinsdag 12 februari 2019 10:24

Interessant om te lezen! Zeker het stukje "Personeel" beantwoord voor mij een vraag (nooit geweten, nog de tijd genomen om uit te zoeken hoe dat zit).

Door Tweakers user Icheb, dinsdag 12 februari 2019 12:01

Hou bij de overgang van een eenmanszaak naar een BV er ook rekening mee als er onroerend goed bij betrokken is dat dit een complicerende factor kan zijn. Je hebt dan een keuze tussen een ruisende en geruisloze overgang.

Het loont behoorlijk om hier met een accountant en fiscalist naar te kijken en hier een paar honderd euro meer voor uit te geven. Dit scheelt op de lange termijn mogelijk duizenden euro's :) :D

Door Tweakers user Iva_Bigone, dinsdag 12 februari 2019 21:36

vanaalten schreef op maandag 11 februari 2019 @ 16:58:
Je noemt duidelijk wat het nadeel is van een eenmanszaak (aansprakelijkheid), maar ik mis een beetje het grote nadeel van een BV: waarom zou ik niet blindelings een BV beginnen?
De BV kent diverse nadelen, het belangrijkste nadeel is (de hoeveelheid) geld.
Je moet namelijk jezelf (ik ga er even vanuit dat je de enige vennoot/aanmerkelijkbelanghouder bent) een loon toebedelen van MINIMAAL 45.000 euro per jaar.

Zie de site van de belastingdienst.

Is de winst minder dan dat "minimumloon" dan wordt dat uitkeren lastig ;) en vindt de belastingdienst je niet lief:
je bent dan oneigenlijk gebruik aan het maken van regelingen/voordelen bedoeld voor BV's terwijl je BV'tje niet de winst kent die daarbij hoort.

Over het algemeen is de vuistregel dat een BV pas zinvol is bij een winst vanaf 1 à 1,5 ton per jaar.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 12 februari 2019 21:38]


Door Tweakers user CyberMania, dinsdag 12 februari 2019 22:09

Nadeel: over een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting en dat tarief is hoger dan de vennootschapsbelasting bij de BV. Daarnaast is aansprakelijkheid ook groot nadeel.
Voordeel: fiscale voordelen bij de eenmanszaak (allerlei startersafstrekken), simpel op te richten (geen notariskosten voor het oprichten van een rechtspersonen etc) en veel lagere administratie- en boekhoudplichten (veel strenger bij een BV).

Door Tweakers user TonVH, donderdag 14 februari 2019 09:18

Iva_Bigone schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:36:
[...]
De BV kent diverse nadelen, het belangrijkste nadeel is (de hoeveelheid) geld.
Je moet namelijk jezelf (ik ga er even vanuit dat je de enige vennoot/aanmerkelijkbelanghouder bent) een loon toebedelen van MINIMAAL 45.000 euro per jaar.
Zoals meestal wordt de soep niet zo heet gegeten als opgediend wat ook de BD zelf schrijft "Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.".

Door Tweakers user LucyLG, donderdag 14 februari 2019 18:36

smurfinmark schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 09:20:
Ik mis nog een voordeel van de aansprakelijkheid van je prive-vermogen:

De mogelijkheid om krediet aan te trekken.

Nu is dit uiteraard niet zonder risico zoals je zelf benoemt hebt, maar bij een verder lege BV is al moeilijk om standaard leveranciers krediet te krijgen.

Wanneer je je prive-vermogen als onderpand hebt zal net name een bank veel sneller krediet verstrekken.
Het kan een voordeel zijn indien je financiering aangaat dat je in prive aansprakelijk bent, met je privevermogen. Dat kan echter ook indien je een BV hebt en hoef je geen eenmanszaak voor te hebben. Er zijn een paar haken en ogen om rekening mee te houden. Dit onderwerp wil ik in een blog hier over financiering bespreken. Thanks voor je input!

Door Tweakers user LucyLG, donderdag 14 februari 2019 18:38

Icheb schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 12:01:
Hou bij de overgang van een eenmanszaak naar een BV er ook rekening mee als er onroerend goed bij betrokken is dat dit een complicerende factor kan zijn. Je hebt dan een keuze tussen een ruisende en geruisloze overgang.

Het loont behoorlijk om hier met een accountant en fiscalist naar te kijken en hier een paar honderd euro meer voor uit te geven. Dit scheelt op de lange termijn mogelijk duizenden euro's :) :D
Heel goed punt. Het fiscale deel van de rechtsvormen is een heel belangrijk punt ook. Ik zal proberen om hier iets over te plaatsen met een belastingadviseur. Juridisch en fiscaal zijn beiden van belang. Uitputtend hierop ingaan gaat wellicht niet lukken maar een outline moet mogelijk zijn. Dank voor je input.

Door Tweakers user LucyLG, donderdag 14 februari 2019 19:52

Iva_Bigone schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:36:
[...]


De BV kent diverse nadelen, het belangrijkste nadeel is (de hoeveelheid) geld.
Je moet namelijk jezelf (ik ga er even vanuit dat je de enige vennoot/aanmerkelijkbelanghouder bent) een loon toebedelen van MINIMAAL 45.000 euro per jaar.

Zie de site van de belastingdienst.

Is de winst minder dan dat "minimumloon" dan wordt dat uitkeren lastig ;) en vindt de belastingdienst je niet lief:
je bent dan oneigenlijk gebruik aan het maken van regelingen/voordelen bedoeld voor BV's terwijl je BV'tje niet de winst kent die daarbij hoort.

Over het algemeen is de vuistregel dat een BV pas zinvol is bij een winst vanaf 1 à 1,5 ton per jaar.
Ik denk dat we voor nu het beste kunnen kijken naar een DGA bij een beginnende onderneming. Indien er geen omzet/winst wordt gemaakt nog kun je dit fictieve salaris van een DGA ad EUR 45.000 wellicht niet eens betalen als BV. Wat er niet is kan je niet uitkeren en geldt dit bedrag ook niet. De regels over het minimum DGA salaris zijn in het leven geroepen door de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat een DGA niet eerst dividend uitkeert voordat er eerst tenminste €45.000 aan loon is uitgekeerd. Dividend is lager belast dan loon namelijk (in NL).

Indien je winst minder is dan dit fictieve loon kan je wel uitkeren aan jezelf in de vorm van salaris uiteraard. Het fictieve bedrag van EUR 45.000 is niet van toepassing zonder meer. Aan het einde van het jaar bekijk je wat je vrije ruimte is aan liquide middelen en wat je aan loon kan uitkeren. Dit is een fiscaal iets waar ik verder geen specifiek advies over wil geven en raad aan hier een fiscalist voor te raadplegen verder.

Dit vind ik een heel interessant punt, wanneer is het fiscale omslagpunt om een BV te starten? Dit ga ik proberen in een volgende blog op te nemen maar ik ben geen Belastingadviseur, dus ik moet hierbij extra informatie opvragen. Input is welkom!

Door Tweakers user LucyLG, donderdag 14 februari 2019 20:00

TonVH schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 09:18:
[...]


Zoals meestal wordt de soep niet zo heet gegeten als opgediend wat ook de BD zelf schrijft "Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.".
Ik denk dat het beste is, maar ik ben geen belastingexpert, om volgende te doen:

Je meldt de BV aan als inhoudingsplichtige voor de loonheffing. De aangifte stel je maandelijks de heffing op nul. Aan het einde van het kalenderjaar, tussentijdse balans of vaststelling jaarrekening, bekijk je of er niet toch een stukje als loon uitgekeerd had moeten worden. Stel je hebt halverwege december €40.000 aan vrije liquide middelen op de bank staan. Je reserveert €20.000 als werkkapitaal. Je zal €20.000 als salaris moeten uitkeren. Er is immers voldoende vrije cashflow om in ieder geval een stukje DGA salaris te betalen.

Ik raad iedereen aan om dit bij een Belastingadviseur neer te leggen en niet zelf te gaan klussen. Ik wil met voorgaande alleen zeggen dat het bedrag van EUR 45.000 niet moet afschrikken.

Dus dank @tonVH voor je goede input!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.