Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Eenmanszaak: Personeel aannemen

Door LucyLG op maandag 11 februari 2019 00:03 - Reacties (14)
Categorie: -, Views: 3.604

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een economische activiteit van een natuurlijk persoon die een onderneming drijft. Dit betekent dat er maar één persoon eigenaar is en verantwoordelijk is voor het bedrijf en het beleid.

Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, dit houdt in dat er voor de eigenaar van de onderneming juridisch geen onderscheid gemaakt wordt tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen (fiscaal gezien is er wel een onderscheid).

In geval van faillissement betekent dit dat de eigenaar in privé failliet gaat. Dit is een groot verschil ten opzichte van bijvoorbeeld een BV.

Een eenmanszaak heeft een zekere eenvoud. De eigenaar registreert de eenmanszaak bij het handelsregister van de KvK en de onderneming is daarmee snel en makkelijk opgericht.

De KvK inschrijving is voor een onderneming verplicht maar indien je niet inschrijft wil dat niet zeggen dat je geen onderneming hebt.

Wanneer ben je een ondernemer?

De KvK gebruikt in beginsel drie criteria om te bepalen of je een onderneming hebt. Deze sluiten aan bij de criteria die de Belastingdienst gebruikt om te bepalen of je BTW-plichtig bent.

- Je levert goederen of diensten
- Je vraagt hier een meer dan symbolische vergoeding voor
- Je neemt deel aan het (normale) economische verkeer

Je kan je dan inschrijven bij de KvK. Echter, je moet wel rekening houden met de volgende aanvullende criteria welke tevens bepalen of je een onderneming hebt:

- Investeringen: werk je zelf in het bedrijf en neem je personeel in dienst? Of koop je spullen voor
je onderneming? Dit zijn duidelijke indicaties dat er een onderneming wordt uitgeoefend.
- Regelmaat: als je regelmatig werkzaamheden uitvoert of een grote eenmalige activiteit
organiseert dan wijst dit op het hebben van een onderneming.
- Opdrachtgever: als je het hele jaar maar voor 1 opdrachtgever werkt dan lijkt het er meer op dat
je in loondienst bent en dus geen onderneming uitoefent (in beginsel).
- Zelfstandigheid: als ondernemer bepaal je hoe en wanneer je werk verricht. Ook als je je laat
inhuren door een opdrachtgever.

Voor- en nadelen van een eenmanszaak

De eenvoud en de belastingvoordelen zijn de belangrijkste voordelen van een eenmanszaak. Als de Belastingdienst je als ondernemer erkent (én je voldoet aan het urencriterium), dan heb je meestal de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling toe te passen. Starters kunnen ook profiteren van startersaftrek.

Het belangrijkste nadeel van een eenmanszaak is dat je als ondernemer met je privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is wellicht je partner ook financieel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Met huwelijkse voorwaarden kun je dit vaak voorkomen. Sinds 2018 is de regelgeving omtrent gemeenschap van goederen veranderd maar dit betekent niet automatisch dat een partner geheel gevrijwaard is voor risico’s. Indien tijdens het partnerschap een onderneming in de vorm van een eenmanszaak wordt gedreven is er toch een risico van aansprakelijkheid voor schulden.

Personeel

Een eenmanszaak betekent niet dat maar één persoon in de onderneming mag werken. De eigenaar mag best personeel in dienst nemen, zolang hij maar de enige eigenaar van de onderneming is. Zijn er twee of meer eigenaren dan is er sprake van een vergelijkbare rechtsvorm, namelijk de vennootschap onder firma (VOF). Indien er meerdere eigenaren zijn is het verstandig hierover afspraken te maken door middel van een VOF overeenkomst.

Van eenmanszaak naar BV

Het is mogelijk om van een eenmanszaak een BV te maken. Redenen om dit te doen zijn: minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscale voordelen, financiering, het spreiden van risico’s of om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen. Het grote verschil is dat na een omzetting de BV de onderneming drijft. Er zijn verschillende manieren om een eenmanszaak om te zetten in een BV, echter automatische omzetting is juridisch niet mogelijk (fiscaal is dat anders geregeld). Ik ga hier in het topic over de BV nader op in.

Verder is het belangrijk om rekening te houden met een toekomstige omzetting naar een BV. Indien je als eenmanszaak bijvoorbeeld meerdere duurovereenkomsten hebt gesloten kan je die vaak niet zomaar overdragen aan de BV zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt (toestemming van de andere partij).

Als ondernemer met een eenmanszaak is het van belang dat je goede voorwaarden hanteert waarbij de mogelijkheid om contracten over te dragen aan de BV welke door de eenmanszaak worden gehouden is geregeld. Je wilt wellicht voorkomen dat de conversie naar een BV de beperking heeft dat de contracten niet kunnen worden overgedragen (en kunnen worden beëindigd).

Ook fiscaal kan een conversie gevolgen hebben en is het belangrijk hier fiscaal advies bij te zoeken.

De eenmanszaak en werken als ZZP'er

De eenmanszaak is een veelgebruikte vorm om te werken als ZZP'er. Je kunt echter ook werken als ZZP'er middels een BV.

Het werken als ZZP'er heeft in beginsel met name fiscale impact indien er het vermoeden ontstaat dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband (loondienst). De Belastingdienst heeft strenge criteria hiervoor gesteld. Ik ben geen Belastingadviseur maar het volgende kan ik wel melden.

Het kan duidelijk zijn dat er geen sprake is van een dienstverband indien je als ZZP'er steeds verschillende opdrachten voor diverse partijen verricht. Echter indien dat niet zo is en je als ZZP'er voornamelijk werkt voor dezelfde opdrachtgever is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen in een overeenkomst. zoals de DBA overeenkomst welke in lijn is met de vereisten van de Belastingdienst. Modellen zijn online te vinden op de site van de Belastingdienst. Handhaving is naar mijn weten momenteel opgeschort tenzij er sprake is van kwaadwillendheid.

De Belastingdienst kan een samenwerking als ZZP'er aanmerken als een (verkapt) dienstverband indien er (i) persoonlijke arbeid wordt verricht, (ii) loon wordt ontvangen en/of (iii) er gehoor wordt gegeven aan gezag. Indien een van deze aspecten ontbreekt is er in beginsel geen dienstverband en ben je een ondernemer/ZZP'er. Echter is dit geen zekerheid want ook de jurisprudentie geeft hier nadere invulling aan. Indien de Belastingdienst het werk aanduidt als een dienstverband (loondienst) dan moeten de opdrachtnemer en de opdrachtgever alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen over de vergoeding.

Om misverstanden te voorkomen is het goed om een DBA overeenkomst te sluiten (DBA staat voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties).

Gezien de fiscale aspecten hiervan niet mijn expertise zijn is voorgaande een initiële outline, voor advies raad ik aan een adviseur te raadplegen.

Tenslotte

Voorgaande is een indicatie van factoren waar je mee te maken krijgt als ondernemer met een eenmanszaak. Het is goed mogelijk dat persoonlijke omstandigheden in een individueel geval een andere uitkomst kunnen hebben. Indien je dat vermoedt stel gerust je vragen in de comments!

Juridisch | Vragen | Onderneming | Recht | Bedrijf: Juridisch : de eenmanszaak

Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Inleiding

Door LucyLG op zondag 10 februari 2019 07:00 - Reacties (11)
Categorie: -, Views: 1.828

Binnenkort post ik hier mijn eerste juridische blog over juridische zaken. Als eerste zal ik een post maken over ondernemen & rechtsvorm van de onderneming.

Verder zal ik ingaan op investeringen, financieringen, samenwerkingen, aandeelhoudersovereenkomsten, (commerciële cq opdracht) overeenkomsten, algemene voorwaarden, de AVG, aansprakelijkheid, risico, intellectueel eigendom, IT recht, koopovereenkomsten, arbeidsrecht (maar dan wel beperkt) en nog meer relevante zaken die op Tweakers voorbij komen.

Het eerste onderwerp ziet op rechtsvormen.

Allereerst kun je ondernemen in verschillende vormen. Er zijn veel opties maar de meest voorkomende zijn de volgende:

- Eenmanszaak
- VOF
- BV
- Maatschap
- Coöperatie
- NV
- CV

Wat zijn de verschillen en wat is voor jouw onderneming wellicht een goed keuze? Volg mijn blog en binnenkort zul je hier meer over lezen.

Heb je behoefte aan andere juridische content? Laat mij het weten. Voor de variatie zal ik wellicht ook tussendoor posts plaatsen over relevante topics die op het forum voorbij komen. Bijvoorbeeld je rechten als consument en bedrijf bij een koopovereenkomst. Het kan dan gaan om een online winkel, reguliere winkel. Welke rechten en plichten heb je als koper en verkoper. Is er een verschil indien je koopt op marktplaats? Ik zie soms wat misverstanden. Ik ben uiteraard geen orakel maar baseer mij op de wet en jurisprudentie en zal zoveel mogelijk onderbouwen. Ik zal ook bronnen vermelden welke nageslagen kunnen worden.

Alles wat ik hier post is vrijblijvend en louter bedoeld om ondernemers te informeren. Indien je vragen hebt kun je die posten in een reactie. Alles zal in beginsel hier geplaatst worden en een en ander is geenszins commercieel en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Groet!